Psychoterapia

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rozpoczęcie terapii jest poprzedzone wstępną konsultacją. W trakcie niej następuje rozpoznanie problemu, ustalenie celu i kierunku pracy terapeutycznej oraz czas trwania terapii.

Terapia może mieć charakter krótkoterminowy. Trwa wtedy od kilku do kilkunastu sesji i jest nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów. Może mieć też charakter długoterminowy. Dotyczy wtedy dogłębnej pracy nad sobą lub rozwoju osobowości. Oprócz psychoterapii udzielam również konsultacji psychologicznych, które mają charakter poradnictwa, dotyczą odpowiedzi na konkretne pytania klientów lub są doraźną pomocą w aktualnym problemie. Sesje coachingowe dotyczące takiej pracy nad sobą, która nie jest związana z leczeniem zaburzeń, ale wsparciem w rozwoju zdrowej osoby, która szuka wsparcia w rozwoju osobistym.

Terapia odbywa się najczęściej jeden raz w tygodniu. Możliwa jest też inna częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia jest prowadzona zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii – ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów. Psychoterapeuta podlega regularnej superwizji oraz kontroli Komisji Etycznej PTPP.

Aktualnie oferuję sesje psychoterapii i konsultacje psychologiczne online, przez Skype i WhatsApp. Zapraszam osoby, które potrzebują wsparcia, a z różnych względów nie mają możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy w gabinecie. Cena pojedynczej 1-godzinowej sesji to 100 zł., pierwsza konsultacja – za darmo. Dla Polaków mieszkających za granicą: 24 euro, 22 funty, 28 dolarów za 1 godzinę sesji. Zachęcam do kontaktu przez Messenger, Skype – hubkulik oraz telefon lub WhatsApp – +48 607 731 314, e-mail: hubkulik@gmail.com.

Przykładowe problemy, w których pomagam:

 • zaburzenia lękowe
 • ataki lęku panicznego
 • stany depresyjne
 • myśli samobójcze
 • kryzysy życiowe
 • samotność
 • trudności w tworzeniu związku z drugą osobą
 • problemy w relacjach, związkach (np. z rodzicami, partnerem, szefem)
 • konflikty
 • problemy z mobilizacją i motywacją do działania
 • brak pewności siebie
 • trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej lub zawodowej
 • poczucie braku sensu życia, braku radości lub satysfakcji w życiu
 • zaburzenia osobowości
 • borderline
 • problemy psychosomatyczne
 • poczucie niewystarczalności leczenia farmakologicznego
 • przewlekły stres
 • brak satysfakcji z pracy
 • niepokojące sny
 • bezsenność
 • zaburzenia jedzenia
 • trudności z kontrolowaniem emocji, agresją lub złością
 • zablokowanie energii życiowej, tkwienie w martwym punkcie
 • niska samoocena i nadmierna krytyka wobec siebie
 • poczucie zagubienia, trudności z odnalezieniem siebie
 • pustka egzystencjalna
 • trudności adaptacyjne, poczucie niedopasowania (nieumiejętność życia w społeczeństwie)
 • niewyleczone traumy z przeszłości, niewyleczone rany emocjonalne
 • trudności z wyrażeniem siebie
 • trudności z odblokowaniem lub poznaniem własnego potencjału
 • problem ze sformułowaniem celów życiowych lub ich realizacją
 • kryzysy duchowe